ตัวอย่างใบรับรอง              

                                       RUBY                                                                         SAPPHIRE
                   


                
            
                                             EMERALD                                                                                    DIAMOND


                     

                                     

                                          ALEXANDRITE,                                                                        IN SETTING

 

                                                               


 
  
view