สมาชิก


                                        

.

  *ต้องนำบัตรสมาชิกมาด้วยทุกครั้งเพื่อรับส่วนลดพิเศษและคะแนนสะสม

        (กรณีทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท)

  *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     สมาชิก วี.ไอ.พี. 

              ค่าสมัครสมาชิก 3,000.- บาท ตลอดชีพ (เว้นแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นเวลานานมากกว่า 1 ปี)

             * ได้รับส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ                                

             

.

.

                    โทรมาสอบถามได้ที่  081-912-8208

.

 
  
view