ข่าวสารอัญมณี

 .

 The reference for enhancement/treatment codes:-

.
.

(RS)       ปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใส่สารบอเเรกซ์ เพื่อปกปิดรอยแตกบริเวณผิวพลอย


(RF)       ปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใส่สารบอเเรกซ์ และสารอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้

              เพื่อปกปิดรอยแตกบริเวณผิวพลอย  


(LG)       ปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใส่สารแก้วตะกั่ว  เพื่อปกปิดรอยแตกบริเวณผิวพลอย   

(MG)      ปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใส่สารแก้วตะกั่ว และสารอื่นๆที่ไม่สามารถระบุได้

              เพื่อปกปิดรอยแตกบริเวณผิวพลอย  

         

LGC        ปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาใส่สารแก้วตะกั่ว ลงไปในปริมาณที่มากกว่าปกติ


HTLE      เผาใส่สารเบริลเลียม เพื่อปรับปรุงคุณภาพสี


CCM       เผาใส่สารแก้วตะกั่วร่วมกับสารให้สี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ


CD          เผาใส่สารให้สี (ซ่านสี) เพื่อปรุบปรุงคุณภาพสีพลอยให้เข้มขึ้น

.  

EECE.EEEE

                                  

 
  
view