แผนที่ติดต่อ

 ที่อยู่ :

119 อาคาร บีไอเอส (อาคารวอร์เนอร์เก่า) เฟส 2 ชั้น 4 ห้อง 4F4 (ติดลิฟท์แก้วชั้น 4) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


โทรศัพท์ :

0-2234-8872, 0-2237-1928, 02234-3700-9 (10 สาย)  ห้อง 447        08-1912-8208   (อังกฤษ/ญีปุ่น)

แฟกร์ :  0-2237-1928
อีเมลล์ : info@emil.co.th


 
  
view