ด่วน!! รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลปเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณี 2 ตำแหน่ง ติดต่อได้ที่ 02-234-8872